Fellini nel mondo / Fellini në botë

Il centenario / NjëqindvjetoriAutore:
Collana: Cinema, Teatro, Video, Musica
Formato: 24 x 28 cm
Legatura: Filorefe
ISBN13: 9788849239621
ISBN10: 9788849239621
Ub.int: T428h VFdS V33d

Italian/Albanian text


Anno di edizione:
Pagine: 128

Contenuto: Catalogo della mostra aperta a Tirana presso il COD - Center For Openness And Dialogue dal 10 settembre al 11 ottobre 2020
Katalogu i ekspozitës u hap në Tiranë në COD - Qendra për Hapje dhe Dialog nga 10 shtator deri në 11 tetor 2020

Il cinema mi piace perché col cinema ti esprimi mentre vivi, racconti il viaggio mentre lo fai. Sono fortunatissimo, anche in questo: sono stato portato per mano a scegliere un mestiere che è l'unico mestiere per me, l'unico che mi permetta di realizzarmi nella forma più gioiosa, più immediata.
Federico Fellini

Kinemaja më pëlqen pasi falë kinemasë ti shprehesh ndërsa jeton, rrëfen udhëtimin ndërsa e bën. Jam fatlum edhe në këtë: më kanë marrë për dore për të zgjedhur një zanat që është i vetmi zanat për mua, i vetmi që më lejon të realizohem në formën më të lavdishme, më të menjëherëshme.
Federico Fellini